detaylar

Program Takvimi

 

 

0-5 K TL Suasset Takvimi

• Online Başvuru Başlangıcı (1. Dönem): 30 Eylül
• Warm Up Day Program Lansman Etkinliği: 16 Ekim 2019
• Online Başvuru Bitiş (1. Dönem): 20 Ekim
• Introduction to Entrepreneurship by Sucool: 5 Kasım 2019
• Başvuru Sahiplerine Ödevlerin Verilmesi: 8 Kasım 2019
• 1. Dönem Fonlama Sürecinin Başlaması: 16 Aralık Haftası
• Dönem Sonu: Ağustos 2020
----------------------------------------------------
• Online Başvuru Başlangıcı (2.Dönem): 9 Mart 2020
• Online Başvuru Bitiş (2.Dönem): 3 Nisan 2020
• Başvuru Sahiplerine Ödevlerin Verilmesi: 6 Nisan 2020
• 2. Dönem Fonlama Sürecinin Başlangıcı: 13 Nisan 2020
• Dönem Sonu: Ağustos 2020

5-25 K TL Suasset Takvimi

• Online Başvuru Başlangıcı: 30 Eylül 2019
• Warm Up Day Program Lansman Etkinliği: 16 Ekim 2019
• Online Başvuru Bitiş: 20 Ekim 2019
• Introduction to Entrepreneurship by Sucool: 5 Kasım 2019
• Başvuru Sahiplerine Ödevlerin Verilmesi: 8 Kasım 2019
• Sunum Yapacak Girişimcilerin Açıklanması: 30 Kasım 2019
Jüri Değerlendirme: 9 Aralık Haftası
• Fonlama Sürecinin Başlaması: 16 Aralık Haftası
• Mentor Eşleşmeleri: TBA
• Mentor Görüşmeleri: Aralık 2019 – Ağustos 2020 (ayda bir kez)
• Dönem Sonu: Ağustos 2020

Program Yapısı

 

 

• Suassetten bir dönemde en fazla 25.000 TL'ye kadar destek alınabilir.
• Suasset program için başvurular 0-5 K TL programı için yılda 2 kez, 5-25 K program yılda bir kez açılır.
• 5-25 K TL girişimcileri için mentor eşleşmesi yapılır.
• Programa ekip veya bireysel başvuru yapılabilir, ancak değerlendirmede ekip başvuruları önceliklendirilecektir.
• Daha önce Suasset desteği almış ekip/kişiler tekrar başvuru yapabilirler. Bu durumda önceki yıldaki gelişme ve yeni fon ile gerçekleştirilmesi beklenen hedeflerin açıkça paylaşılması beklenir.
• Suasset iki ayrı program için farklı takvim ve süreçleri takip eder. Detaylar için “Program Takvimi”ni inceleyiniz.
o 0-5 K TL Programı: Online başvuru, girişimcilik eğitimlerine katılım, Collaboration Space tarafından değerlendirme ve fonlama süreçlerini içerir.
o 0-25K TL Programı: Online başvuru, girişimcilik eğitimi, girşimcilere özel ödevler verilmesi, jüri değerlendirmesi, fonlama, mentor eşleşmesi ve düzenli raporlama süreçlerini içerir.

Uygunluk

 

 

• Program Sabancı Üniversitesi lisans ve lisansüstü programlara (değişim program öğrencileri hariç) kayıtlı öğrencilerin başvurusuna açıktır.
• Yazılım, donanım, sosyal girişim ve kar amacı gütmeyen sosyal etkisi olan proje fikirleri desteklenir.
• Başvuru yapan ekiplerde, liderlik rolünde, en az bir Sabancı Üniversitesi öğrencisi bulunmalıdır.

Başvuru Süreci

 

 

Online başvurunuzu gönderin ve formda şu bilgilere yer verin:
• Fikrinizin çözdüğü problemin net bir açıklaması
• Önerilen çözümün açık bir açıklaması
• Projenizin herkese açık olarak paylaşılabilecek kısa açıklaması
• Takım üyelerinin iletişim bilgileri
• Bütçe planı
Tüm başvuru sahipleri Sucool tarafından verilecek olan Introduction to Entrepreneurship eğitimine davet edilecek ve eğitim sonunda her girişime özel ödevler verilecektir.
Başvuru formu, girişimcilik eğitimine katılım ve ödevlerin geri dönüşlerine göre verilecek olan kararlar e-posta ile gönderilecektir. E-postada tarafınıza aşağıdaki bilgiler iletilecektir.
• Geri bildirimler
• Programa kabul durumunuz
• Destek almaya hak kazandığınız fon miktarı
• Jüri sunumuna davet (5-25 K TL program için)

Katılımcıdan Beklentiler

 

 

Suasset programına katılacak proje sahiplerden aşağıdakiler beklenir:
• Sucool Introduction to Entrepreneurship eğitimine katılım
• Ekibe atanacak mentorla en az ayda bir toplantı (5-25 K TL programı için)
• Aylık durum raporu ve dönem sonu final raporu (5-25 K TL programı için)
• Dönem sonu "Demo Günü"ne katılım

İş Fikrinden Beklentiler

 

 

İş fikriniz aşağıdaki kriterlerden bir veya daha fazlasını taşıyorsa öncelikli değerlendirilir:
• İş fikrinin açıkça tanımlanmış bir probleme çözüm getirmesi
• Ekibin müşteri keşfi, ürün tasarımı ve teknoloji doğrulaması için bir planları olması
• Takım ön pazar araştırmasını tamamlamış ve uygulanabilir bir iş modeli için önerileri olması
• Projenin yaratacağı sosyal etkinin büyüklüğü

Fonun Kullanımı

 

 

Proje sahiplerine sağlanacak olan fon, Sabancı Üniversitesi Satın Alma Birimi üzerinden kullanılır. Satın alınacak ürün ve hizmetler Collaboration Space üzerinden Satın Alma Birimi'ne iletilir. Alınacak ürün ve hizmetler Sabancı Üniversitesi adına faturalandırılmış olmalıdır.

Bütçe hazırlarken faydalanmanız için uygun ve uygun olmayan giderleri aşağıdaki listeden incelemeniz önerilir.

Uygun Giderler:

• Yazılım lisansları (açık kaynaklı yazılım alternatifi sağlanamıyorsa)
• Donanım parçaları ve malzemeleri (İhtiyaç Collaboration Space bünyesinden karşılanamıyorsa)
• Konferans/Seminer/Fuar Katılım Ücretleri (Projenizle ilgili, potansiyel müşterilerle görüşmek ve müşteri / pazar araştırması yapmak için katılıyorsanız - kişi başı 200 - 500 TL aralığında olmalıdır)
• Yurtiçi seyahat (Projeye dair gerekçesi sunulmalıdır.)
• Servis sağlayıcı / yazılım geliştirici ücretleri (Sabancı Üniversitesi Kısmi Zamanlı Çalışma Programı kapsamındaki öğrencilerden faydalanılabilir. Bu kalem takımın toplam bütçesinin %25’ini aşmamalıdır. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 10 saat olmalıdır.
• Toplam 1000 TL kadar yasal ücretler, patent ücretleri ve şirket kuruluş giderleri

Uygun Olmayan Giderler:

• Takım projesiyle doğrudan ilgili olmayan hediyeler ve eşyalar
• Takım yemekleri, yemekler, geziler
• Kişisel bilgisayarlar (Suasset programı kapsamında öğrencilere verilebielcek kısıtlı sayıda bilgisayar bulunmaktadır. Mevcut bilgisayar bulunamaması halinde başvuru sahipleri kendilerine sağlanan fondan özel izinle satın alabilirler, ancak fonlama dönemi sonunda bilgisayarların iade edilmesi gerekmektedir.
• 1000 TL 'yi aşan yasal ücretler
• Ortak çalışma alanı, ev/ofis kirası. (Çalışma alanı olarak Collaboration Space ve Sucool ofisleri kulanılabilir.)
• Taksi ve diğer özel ulaşım araçları. Ulaşım için toplu taşıma araçları ve shuttle servisler kullanılmalıdır.
• Dışarıdan Hizmet Alımı (Suasset fonu, dışarıdan yazılım,donanım, ürün geliştirme gibi amaçlarla hizmet alımında kullanılamaz. Suasset program kapsamında başvuru shaiplerinin proje fikirlerini kendilerinin hayata geçirmesi beklenir. İhtiyaç duyulan alanlarda ekibe yetkin personel katılması önerilir. Mentorunuzun onayı ve özel izin halinde sağlanan Suasset fonunun en fazla % 25’i dışarıdan hizmet alımı için kullanabilir.

Hisse Alımı ve Geri Verme

 

 

• Suasset fon desteği programı kapsamında proje sahiplerinden hisse alınmaz.
• Başvuru sahiplerinden, projelerinde Sabancı Üniversitesi logo ve markalarının herhangi bir iletişim çalışmasında ve web sitesinde kullanılmayacağına dair taahhüt alınır.